Proiectul "ONG PROACTIV"

Descrierea proiectului:

   b_120_150_16777215_0___pics_proiecte_ong-proactiv_DSC_0343.JPGÎn urma implementării acestui proiect, AFS a devenit membră  în reţeaua ONG PROACTIV. AFS a constitui două echipe de lucru care împreună cu inspectorul şcolar de religie au ales instituţii de învăţământ, în care s-a luat legătura cu directorul şcolii şi cu psihologul şcolar pentru a ne facilitate aplicarea chestionarelor de evaluare. S-au aplicat opţional, pentru copii,  chestionare la clasele V- XII, s-au centralizat, au fost interpretate răspunsurile, s-au întocmit grafice, s-au tras concluziile, şi s-a luat aminte la răspunsurile copiilor. Rezultatul evaluării şi monitorizării a fost comunicat şi inspectorului de religie, care odată cu schimbarea programei şcolare, la nivel naţional, a expus profesorilor şi necesităţile legate de desfăşurarea orei de religie şi de activităţiile religioase identificate de copiii din judeţul nostru. Considerăm că această activitate de monitorizare a fost un bun prilej de a face advocacy pe lângă directorii din şcolile mehedinţene, fiind un mic angrenaj din mecanismul naţional derulat de Patriarhia Romana „Nici un liceu fară Dumnezeu”. Prin campania de monitorizare s-a analizat importanţa studierii religiei la toate nivelurile de învăţare, rolul pe care îl are studierea acesteia în unităţile de învăţământ, cu referinţe la programa şcolară de specialitate.

   Scopul: Să crească capacitatea de advocacy a organizaţiei neguvernamentale prin programe de training, consultanţă şi informare în domeniile advocacy şi monitorizare.

   Obiective:

- să-şi dezvolte capacităţile de monitorizare şi advocacy prin desfăşurarea unui program de training, pe o perioadă de şase luni;

- să beneficieze de servicii de consultanţă pe probleme de monitorizare şi advocacy, începând cu a patra lună de proiect;

- să fie informată despre importanţa proceselor de monitorizare şi advocacy în activitatea de watchdog, prin desfăşurarea unei campanii de informare la nivel local, în ultimele cinci luni de proiect.                   

   Rezultate obţinute:

b_120_150_16777215_0___pics_proiecte_ong-proactiv_DSC_0346.JPGAnalizand răspunsurile celor optsprezece întrebări ale chestionarului de evaluare, putem concluziona că  este necesară  continuarea  predării  religiei în şcolii, la toate nivelurile la care se realizează aceasta, şi că ea are un rol hotărâtor în formarea personalităţii, precum şi în dezvoltarea personală a copilului, tânărului şi a adultului. Eşantionul pe care a fost aplicat chestionarul de evaluare a orelor de religie a fost format din elevi de şcoală generală (51.1%) şi liceu (48,9%) din Drobeta Turnu Severin de etnie română; repartiţia pe gen a fost 63.1% respondenţi de gen feminin şi 36,9% de gen masculin.

Religia de apartenenţă a celor cuprinşi în această evaluare a fost ortodoxă (93,8%), baptistă (0,6%) şi catolică (1,7%). Metodele utilizate au fost aplicarea de chestionare cu un set de optsprezece întrebări şi consultarea cataloagelor: analizarea rezultatelor pe clase, pe vârste, frecventarea-absentarea orelor de curs.

   Rolul organizaţiei: Activitatea principală desfăşurată de Ong-ul nostru a constat în monitorizarea orelor de religie din şcolile Municipiului Drobeta Turu Severin.

   Costul: Asociaţia Filantropia Severin,, în calitate de partener, nu a beneficiat de suport financiar.

   Finantatori: Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 - Consolidarea democraţiei în România – Componenta 2 - Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

   Perioada de derulare: 1 decembrie 2007 – 30 septembrie 2008