Despre proiect

 

Asociaţia “Filantropia Severin” a început implementarea proiectului “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului Fondul ONG în Romania, finanţat cu suma de 69724.00 EURO. Activităţile proiectului se vor desfăşura în perioada 1.05.2015 – 30.06.2015, în baza parteneriatului dintre Asociaţia “Filantropia Severin” şi Asociaţia Nevăzătorilor din România.

Necesitatea proiectului a rezultat din insuficienţa accesului persoanelor cu handicap vizual la resurse informaţionale şi ocupaţionale. În România există aproximativ 120.000 de persoane cu handicap vizual, dintre care aproximativ 80.000 sunt membri ai Asociaţiei  Nevăzătorilor din România. În judeţul Mehediţi sunt înregistraţi în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiului 1631 nevăzători adulţi şi 42 copii. Dintre aceştia, 573 sunt din Drobeta-Turnu Severin. La nivelul judeţului, doar 75 persoane sunt  înregistrate ca membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România. Deşi legislaţia facilitează accesul la ocupare a persoanelor cu handicap care au capacitate de muncă, în judetul Mehedinți nu funcţionează nicio unitate protejată pentru persoane cu handicap de vedere şi doar 46 nevăzători au un loc de muncă, iar 35 dintre aceştia lucrează în Drobeta-Turnu Severin.

Obiectivele proiectului “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE” sunt:

1. Creşterea accesibilizării mediului informational pentru persoanele cu handicap vizual;

2. Înfiinţarea unei unităţi protejate în care vor lucra persoane cu handicap vizual;

3. Creşterea conştientizării publicului larg şi a 100 de reprezentanţi ai autorităţilor publice

şi societăţii civile asupra problemelor şi nevoilor persoanelor cu handicap vizual;

4. Creşterea gradului de informare a 500 persoane cu handicap vizual.

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi:

- 500 persoane cu handicap vizual;

- 100 reprezentaţi ai autorităţilor publice locale și ONG-urilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

- Înfiinţarea unei biblioteci asistive pentru nevăzători;

- Lansarea unui site specializat pentru persoane cu handicap vizual;

- Deschiderea unei unităţi protejate cu 2 lucrători angajaţi din rândul persoanelor cu handicap vizual din Drobeta-Turnu Severin;

- Realizarea unui Ghid de participare activă a persoanelor nevăzătoare în viaţa comunităţii (tipărit în alfabetul Braille şi în format audio, în 500 de exemplare);

- Organizarea a 4 seminarii la care vor participa 100 de reprezentanţi ai autorităţilor publice, societăţii civile şi mass media;

- Realizarea unei campanii radio pentru familiarizarea publicului larg cu specificul nevoilor persoanelor cu handicap.

Manager proiect,

Pr. Achim Daniel