Misiune

 

MISIUNE

         Misiunea Asociaţiei Filantropia Severin o reprezintă diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, şi ale categoriilor sociale defavorizate, în special.

 

 

VIZIUNE

         Asociaţia Filantropia Severin este o asociaţie creştină care administrează un patrimoniu semnificativ destinat dezvoltării de servicii sociale, are o echipă de profesionişti - voluntari care desfăşoară activităţi specializate în domeniul social şi cultural.
Toate persoanele aflate în nevoi, copii, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități sunt sprijiniţi în cadrul unor centre specializate de către profesioniştii asociaţiei.
Asociaţia Filantropia Severin contribuie la mobilizarea principalilor actori locali în beneficiul comunitaţii. În acest sens, Asociaţia Filantropia Severin construieşte relaţii mai bune între organizaţiile non-profit, companii şi cetăţeni, astfel încât să se sprijine reciproc şi să lucreze împreună pentru comunitate și pentru îmbunătățirea realității sociale.

 

 

 DIRECȚII STRATEGICE

  1. Dezvoltarea de servicii sociale
  2. Implicarea comunității în acțiuni filantropice

 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE

 

  1. Sprijinirea parohiilor în furnizarea de servicii sociale şi religioase
  2. Inițierea de servicii sociale pentru copiii și tineri
  3. Creșterea capacității Asociației Filantropia de a furniza servicii sociale specializate
  4. Îmbunătăţirea situaţiei tehnico-locative a Asociației Filantropia 
  5. Promovarea misiuni creștine a Episcopiei Severinului și Strehaiei, a acțiunilor și serviciilor furnizate beneficiarilor.