Comunicat de presă: Inaugurarea unei noi structuri de economie socială în Drobeta Turnu Severin

Asociația Filantropia Severin, asociație aflată sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului și Strehaiei, organizează, Joi, 30 aprilie 2015, evenimentul de inaugurare a Atelierului pentru productie produse de panificatie din Drobeta Turnu Severin.

Atelierul mai sus menționat reprezintă o structură de economie socială creată în cadrul proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi este implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN.

Proiectul IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI are ca obiectiv general creşterea capacităţii aplicantului de a înfiinţa şi gestiona structuri de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare.

Evenimentul se va desfăşura la sediul Atelierului pentru productie produse de panificatie din Drobeta Turnu Severin, str. Mihai Eminescu, nr. 1, începând cu orele 11:00.