Comunicat de presă: Eveniment de decernare a diplomelor de participare la sesiunile de informare si instruire din cadrul proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI în Drobeta Turnu Severin

Asociația Filantropia Severin, organizează, Marti, 30 martie 2015, un eveniment de decernare a diplomelor de participare la sesiunile de informare si instruire din cadrul proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI în Drobeta Turnu Severin.

Proiectul IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi este implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN.

Prin proiect vor fi create 2 structuri de economie sociala – un atelier de productie pentru produse de panificaţie specifice unităţilor de cult, in mediul urban,  şi un centru de tipărire si multiplicare, in mediul rural din judeţul Mehedinţi;

Au beneficiat, in cadrul acestui proiect, de informare si instruire în domeniul economiei sociale, avand la bază principiul egalităților de șanse și de gen, un numar de peste 175 de persoane.

Evenimentul se va desfăşura în Sala de Conferinţe Mitropolit Nestor Vornicescu a Episcopiei Severinului si Strehaiei (Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, Drobeta Turnu Severin), începând cu orele 10:00.

La eveniment vor participa persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, de la nivelul judeţului Mehedinţi, înscriși ca beneficiari ai proiectului.

MANAGER PROIECT,

      Radu Claudiu Vereș