Comunicat de presă: Adunarea Generală a Asociaţiei Filantropia Severin

Asociația Filantropia Severin, asociație aflată sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului și Strehaiei, organizeaza, luni, 30 Martie a.c., Adunarea Generală a Asociatiei. În cadrul acestui eveniment va fi prezentat raportul de activitate pe anul 2014 și vor fi dezbatute propunerile și prevederile pe anul 2015.

Evenimentul se va desfăşura în Sala de Conferinţe - Mitopolit Nestor Vornicescu a Episcopiei Severinului și Strehaiei (Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, Drobeta Turnu Severin), începând cu orele 16:30.

Încredinţaţi fiind de sprijinul pe care acestă asociatie îl aduce pentru înmulţirea lucrării social-filantropice în Episcopia Severinului și Strehaiei pentru folosul persoanelor aflate în risc de excluziune, Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru cele realizate şi Îl rugăm să ne ajute ca în anul 2015 să avem mai mult spor în activitatea noastră spre slava numelui Său.

Director executiv,

Pr. George Smeu