Comunicat de presă: Cea de-a treia sesiune de informare în cadrul proiectului ”Împreună activi și solidari” la Drobeta Turnu Severin

b_120_150_16777215_0___pics_news_Logo_145349_jpg.jpgAsociația Filantropia Severin, organizează, Miercuri, 10 februarie 2015, cea de-a treia sesiune de informare în cadrul proiectuluiIMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI în localitatea Drobeta Turnu Severin, din județul Mehedinți.

 Proiectul IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI este finanţat prin ProgramulOperaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi este implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN.

Proiectul își propune, să initieze 2 structuri de economie sociala – un atelier de productie pentru produse de panificaţie specifice unităţilor de cult, in mediul urban,  şi un centru de tipărire si multiplicare, in mediul rural din judeţul Mehedinţi;

Vor beneficia, pe parcursul acestui proiect, de informare în domeniul economiei sociale, avand la bază principiul egalităților de șanse și de gen, un numar de 125 de persoane, astfel încat la sfîrșitul perioadei de informare să poată întelege principiul după care vor funcționa cele două inteprinderi de economie socială în cadrul cărora pot dobândii un loc de muncă un număr de 15 persoane.

Evenimentul se va desfăşura în Sala de Conferinţe a Centrului Coordonator Drobeta Turnu Severin (Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, Drobeta Turnu Severin), începând cu orele 10:00.

La eveniment vor participa persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, de la nivelul judeţului Mehedinţi, înscriși ca beneficiari ai proiectului

MANAGER PROIECT,

      Radu Claudiu Vereș