Centru de informare pentru persoanele cu deficienta de vedere

   Proiectul  "Centru de informare pentru persoanele cu deficienţă  de vedere – Didim cel orb din Drobeta Turnu Severin"

 

Descriere: Proiectul ţinteşte să implice persoanele cu deficienţă de vedere din Drobeta Turnu Severin în activităţile centrului de informare şi să crească gradul de acces la informaţie al acestora.

Scopul: Înfiinţarea unui Centru informaţional pentru persoanele cu deficienţă de vedere din Drobeta Trurnu Severin.

Obiective:

- promovarea accesului persoanelor cu deficienţă de vedere la tehnologiile informaţiei şi comunicării;

- creşterea gradului de informare şi de independenţă şi a nivelului de educaţie a persoanelor cu deficienţă de vedere din Dr. Tr. Severin;

- înlăturarea discriminării şi a excluziunii persoanelor nevăzătoare;

- integrarea nevăzătorilor şi implicarea lor activă în viaţa comunităţii;

- punerea în valoarea a potenţialului propriu.

 

 

Beneficiari: Persoanele adulte şi tinere cu deficienţă de vedere din Dr. Tr. Severin.

Activităţi:

- amenajarea spaţiului unde va funcţiona Centrul informaţional;

- instruirea a 15 de persoane nevăzătoare în activităţile centrului;

- coparticipare la editarea şi tipărirea unei reviste bilunare şi a altor materiale informative în braille;

- imprimarea de CD-uri şi DVD-uri în format audio (MP3);

-  creearea unui sit http://www.didimos.ro  şi a unei reviste braille şi electronice “Raze de lumină” care să conţină şi informaţii depre centru şi activităţile acestuia;

- campanie de informare şi conştientizare a opiniei publice cu privire la problemele persoanelor cu deficienţă de vedere din Dr. Tr. Severin prin intermediul mass-mediei locale.

Rolul organizaţiei: Asociaţia Filantropia Severin a fost aplicantul proiectului

Parteneri: Asociaţia Nevăzătorilor din Dr. Tr. Severin

Perioada de desfăşurare: 24 sept. 2009 – 31 martie 2010

Bugetul proiectului: 25.181 USD, din care 18.781 USD suportaţi de finanţator - Ambasada Americii în România – şi 6400 USD contribuţia Asociaţiei Filantropia Severin.