Proiectul „Împuternicirea comunităţilor de romi în influenţarea şi monitorizarea agendelor locale în România”

b_120_150_16777215_0___pics_proiecte_imputernicirea_comunitatilor_de_rromi_DSC_0036.JPGScopul: Identificarea şi mobilizarea celor mai importante resurse ale comunităţilor de romi şi ale autorităţilor locale în vederea iniţierii, implementării şi monitorizării proiectelor care vor fi finanţate de Guvern sau de Autorităţile Locale prin bugetul de stat sau de către alţi finanţatori implicaţi în Deceniul de Incluziune a Romilor.

Obiective:

   - Susţinerea comunităţilor de romi în procesul de auto-organizare, în sensul de a deveni parteneri reali ai administraţiilor publice locale. Acest lucru se va realiza prin participarea directă a reprezentanţilor locali în procesul de planificare locală;

   - Susţinerea comunităţilor de romi în identificarea şi prioritizarea propriilor nevoi;

   - Împuternicirea societăţii civile de la nivel local şi regional prin susţinerea ONG-urilor şi organismelor de reprezentare comunitară în implementarea unor mecanisme participative de monitorizare şi evaluare a măsurilor menite să susţină incluziunea socială a romilor.

b_120_150_16777215_0___pics_proiecte_imputernicirea_comunitatilor_de_rromi_DSC_0014.JPG 

 

Componenta A - iunie 2008 – ianuarie 2009

Componenta B - iunie 2009 – februarie 2010