CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI ÎMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI

Asociația Filantropia Severin, asociație aflată sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului și Strehaiei, vă adresează invitaţia de a participa, Joi, 8 octombrie 2015, la conferința de incheiere a proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI.

Acest proiect a fost finanţat prinProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea ResurselorUmane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi a fost implementat pe o perioadă de 12 luni, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN.

ProiectulIMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI a avut ca obiectiv general creşterea capacităţii aplicantului de a înfiinţa şi gestiona structuri de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare.

Prin intermediul acestui proiect au fost initiate 2 structuri de economie socială – un atelier de productie pentru produse de panificaţie specifice unităţilor de cult, in Drobeta Turnu Severin, şi un Centru de tipărire si multiplicare, in localitatea Cerneti din judeţul Mehedinţi. In cadrul celor 2 structuri au fost reintegrate pe piata muncii persoane apartinand grupurilor vulnerabile din judeţul Mehedinti; 

Evenimentul se va desfăşura în Sala de Conferinţe a Hotelului Condor (Bvd. Alunis, Nr. 18, Drobeta Turnu Severin), începând cu orele 10:00.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților centrale și locale precum  și reprezentanți ai societății civile.

MANAGER PROIECT,

Radu Claudiu Vere
ș    

Intocmit:
Daniel Savescu

 

[ Descarcă în format PDF