Comunicat de presă: Oportunitate de angajare în cadrul a două intreprinderi de economie socială coordonate de Asociaţia Filantropia Severin

b_120_150_16777215_0___pics_news_Logo_145349_jpg.jpgASOCIAŢIA FILANTROPIA SEVERIN organizează în această perioadă sesiuni de informare si instruire în domeniul egalităţii de șanse și gen în contextul economiei sociale in vederea angajarii unui număr de 15 persoane. Din participanţii la sesiunile de informare şi instruie vor fi selectate persoane ce vor primi un loc de muncă.

 

   Angajarea persoanelor selectate va avea loc in data de 15 aprilie 2015 pentru următoarele posturi:

  •  brutar - patiser 6 posturi;

  •  operator introducere, validare si prelucrare date - 3 posturi;

  •  manager structura de economie sociala - 2 posturi;

  •  administrator structura de economie sociala - 2 posturi;

  •  contabil structura de economie sociala - 2 posturi.

    Posturile sunt create în cadrul celor doua structuri de economie socială (SES 1 – atelier pentru produse de panificatie în mediul urban si SES 2 – centrul de copiere si multiplicare în mediul rural) înființate în cadrul proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI, finanţat prin Programul OperaţionalSectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale.

            Persoanele selectate ce vor fi încadrate in posturile de brutar - patiser si operator introducere, validare si prelucrare date urmeaza să fie calificate prin cursuri a căror taxe sunt suportate în cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/G/145349.

Manager proiect,

Vereş Claudiu Radu

*Pentru informatii suplimentare contactati: Pr. George Smeu – Expert grup ţintă