Comunicat de presă: Campanii de informare și instruire în cadrul proiectului "Împreună activi și solidari” la Baia de Arama, Cerneti, Izvorul Bârzii și Dudașul Cernețiului

b_120_150_16777215_0___pics_news_Logo_145349_jpg.jpgAsociația Filantropia Severin, organizează, în perioada următoare mai multe sesiuni de informare și instruire în județul Mehedinți în cadrul proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI, după cum urmează:

 

 • VINERI, 13 FEBRUARIE a.c., în sala de ședințe a protoieriei din orașul Baia de Aramă, începând cu orele 10.00;

 • LUNI 16 FEBRUARIE a.c., în sala de festivități a casei parohiale din Parohia Cerneți, începând cu orele 14.00;

 • MARȚI 17 Februarie, începând cu orele 11.00, în biserica parohială Izvorul Bârzii;

 • JOI, 19 Februarie, în biserica parohiei Dudașul Cernețiului, începând cu orele 10.00;

  Proiectul IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI este finanţat prin ProgramulOperaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi este implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creşterea capacităţii aplicantului de a înfiinţa şi gestiona structuri de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare.

  În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate aspecte legate de egalitatea de șanse și gen în contextul economiei sociale, precum și despre principiul de funcționare a structurilor de economie socială, axate pe valorizarea persoanelor vulnerabile social, ce au drepturi egale pe piața muncii.

     MANAGER PROIECT,

      Radu Claudiu Vereș