Comunicat de presă: O nouă campanie de informare în cadrul proiectului

b_120_150_16777215_0___pics_news_Logo_145349_jpg.jpgAsociația Filantropia Severin, organizează, Marți, 3 februarie 2015, o nouă campanie de informare în cadrul proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI în localitatea Strehaia, din județul Mehedinți.

Proiectul IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi este implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creşterea capacităţii aplicantului de a înfiinţa şi gestiona structuri de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare.

În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate aspecte legate de egalitatea de șanse și gen în contextul economiei sociale.

Evenimentul se va desfăşura în Sala de Conferinţe – a Protoieriei Strehaia, din localitatea Strehaia, str. Eroilor, Nr. 2, începând cu orele 9:00.

MANAGER PROIECT,

    Radu Claudiu Vereș