Comunicat de presă: Campanie de informare în cadrul proiectului "ÎMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI"

b_120_150_16777215_0___pics_news_Logo_145349_jpg.jpgAsociația Filantropia Severin, asociație aflată sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului și Strehaiei, organizează, Joi, 29 ianuarie 2015, în cadrul proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI, o campanie de informare, intitulată - ECONOMIE SOCIALĂ PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ, în cadrul căreia vor fi abordate aspecte cu privire la economia socială, egalitatea de şanse şi gen şi oportunităţi de angajare în rândul membrilor din mediile agreate de asociaţie.


        Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi este implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN.
Proiectul IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI are ca obiectiv general creşterea capacităţii aplicantului de a înfiinţa şi gestiona structuri de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare.
Proiectul îşi propune:

  • Să iniţieze 2 structuri de economie socială – un atelier de productie pentru produse de panificaţie specifice unităţilor de cult, în mediul urban,  şi un Centru de tipărire şi multiplicare, în mediul rural din judeţul Mehedinţi;
  • Să integreze/reintegreze pe piata muncii cel putin 10 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din judeţul Mehedinti; 
  • Să promoveze dezvoltarea structurilor de economie sociala ca modalitate de incluziunie sociala şi pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate din judetul Mehedinti pentru cel putin 125 de beneficiari directi.

        Evenimentul se va desfăşura în Sala de Conferinţe - Mitopolit Nestor Vornicescu a Episcopiei Severinului și Strehaiei (Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, Drobeta Turnu Severin), începând cu orele 9:00.
        La eveniment vor participa persoane aparţinând grupurilor vulnerabile de la nivelul judeţului Mehedinţi selectate în grupul ţintă al proiectului.

MANAGER PROIECT,
Radu Claudiu Vereș