Lansarea proiectului „ ÎMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI”

titleAsociația Filantropia Severin, asociație aflată sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului și Strehaiei, vă adresează invitaţia de a participa, Joi, 11 decembrie 2014, la evenimentul de lansare a proiectului IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI.

Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale şi este implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014, de către ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN.

Proiectul IMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI are ca obiectiv general creşterea capacităţii aplicantului de a înfiinţa şi gestiona structuri de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare.

Proiectul îți propune:

·         Sa initieze 2 structuri de economie sociala – un atelier de productie pentru produse de panificaţie specifice unităţilor de cult, in mediul urban,  şi un Centru de tipărire si multiplicare, in mediul rural din judeţul Mehedinţi;

·         Sa integreze/reintegreze pe piata muncii cel putin 10 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din judeţul Mehedinti; 

·         Sa promoveze dezvoltarea structurilor de economie sociala ca modalitate de incluziunie sociala şi pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate din judetul Mehedinti pentru cel putin 125 de beneficiari directi.

Evenimentul se va desfăşura în Sala de Conferinţe - Mitopolit Nestor Vornicescu a Episcopiei Severinului și Strehaiei (Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, Drobeta Turnu Severin), începând cu orele 11:00.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților centrale și locale precum  și reprezentanți ai societății civile.